Budoucnost obchodování s emisními povolenkami

Cena emisních povolenek je nízká.  Na dočasné stažení emisních povolenek z aukcí se ozývají smíšené reakce. Proti jsou zejména energeticky náročné obory, pro například energetická skupina ČEZ. O tom, jak dopadne obchodování s emisními povolenkami a jaké budou klimatické cíle pro rok 2030, budou politici rozhodovat na evropské úrovni.

Parlamentní výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) vyzývá k přijetí závazných cílů pro obnovitelné zdroje energie (OZE) a snižování emisí skleníkových plynů do roku 2030. K cílům by měla Evropská komise zveřejnit takzvanou zelenou knihu, která nastartuje veřejnou diskuzi. Europoslanci ve zprávě navrhují zrychlení takzvaného lineárního redukčního faktoru a stanovení výchozí ceny pro dražbu povolenek. Na základě lineárního redukčního faktoru by se množství povolenek snižovalo každý rok o 1,74 procenta. Zrychlení politici plánují od roku 2021.

Současná nízká cena za uhlíkové povolenky v rámci ETS vzniká proto, že emise oxidu uhličitého klesly rychleji, než se původně očekávalo, a další investice zejména do energetické účinnosti budou poptávku po povolenkách dále snižovat

Zdroj: http://www.prumysl.cz/jaka-je-budoucnost-obchodovani-s-emisnimi-povolenkami/.