Co si slibovat od zavedení automatizace skladování

Zvláště v dnešní době je třeba využít v podnikání každé možnosti, jak ušetřit náklady. I z toho důvodu si pohráváte nějakou dobu s myšlenkou, zda by měla automatizace význam i ve vašem skladu. Pokusíme se vám odpovědět, kdy má automatizace skladování smysl.

Jednoduše řečeno i částečné automatizované procesy zvyšují celkovou efektivitu skladu, tím zkracují dodací lhůty a zároveň snižují možnou chybovost a čas potřebný pro vyhledávání jednotlivých položek. Kdy se to ale celé vyplatí?

Automatizované skladování si klade za cíl zvýšit ekonomickou efektivitu samotného skladování při zvýšení obratu skladovaného zboží. A vyplatí se tehdy, je-li automatizace jednoduše nutná.

Ruční sklady, kde se vše dělá manuálně, jsou nákladnější kvůli využívání lidské pracovní síly. Snadno zde může docházet ke ztrátě efektivity v důsledku chybějících zaměstnanců. To vše doprovází právě zmiňovaná častější chybovost, ke které dochází především během ručního vychystávání. Právě potřeba zlepšení vychystávání objednávek a snaha vyhnout se chybám při jejich kompletaci bývá důvodem pro úvahy o nutnosti alespoň částečné automatizace daných procesů.

Jaké jsou tedy výhody automatizace skladování?

  • Levnější provoz, jelikož můžete zredukovat počet potřebných lidí na skladu.
  • Úspora nákladů vyplývající ze zkrácení pracovní doby, zvýšené bezpečnosti a minimalizace chyb. A z toho plynoucí zvýšení spokojenosti vašich zákazníků.

Je třeba však také zvážit vstupní investici do automatického skladu, která může být na začátku poněkud vysoká. I samotný přechod na automatizaci bude vyžadovat nějaké úsilí, než se vše zaběhne a zorganizuje. Pokud však máte ve firmě problém se skladovacím místem, skladníci musí zvládat několik úkonů najednou a počet objednávek během dne kolísá, nejspíš nemáte nad čím váhat. V tuto chvíli je zcela jisté, že potřebujete zoptimalizovat skladové procesy. Řešením mohou být automatické vertikální zakladače, které zefektivní chod celého skladu. Umožní vám maximálně využít váš prostor a zvýší produktivitu práce. Navíc získáte perfektní přehled o všech skladových položkách, které jsou ještě k tomu chráněné proti znečištění a poškození. Chyby a nespokojenost zákazníků se tak stanou spíše raritou.