Pronájem pracovních plošin a výtahů

Stavební firmy potřebují velmi často pracovat ve velkých výškách, zejména pokud se jedná o stavby vysokých komerčních budov, nebo také když je potřeba jejich renovace či nástavba. Jenže k tomu samozřejmě potřebují takové přístroje, které jim práci v takových výškách umožní, čímž není myšleno pouze přeprava osob nahoru a dolů, ale musíme do toho zahrnout také všechen potřebný materiál, který budou k danému výkonu potřebovat, neboť by bylo naprosto nesmyslné, kdyby se zařízení musela neustále vracet a nabírat nový a nový materiál každou chvíli.

K výškovým pracím existují různá zařízení, která jsou ovšem velmi nákladná a jen malo která stavební společnost si může dovolit takovou jednorázovou investici. To si mohou nejspíše dovolit pouze firmy, které jsou velké a na trhu velmi dobře zavedené a samozřejmě takové, kterým se to vzhledem k jejich zakázkám a výnosům vyplatí. Menším společnostem se finančně více zhodnotí, když si dané stroje budou pouze pronajímat v případě potřeby. Mohou si pronajmout třeba stavební výtahy, které jim zajistí vertikální přepravu osob a také materiálu. Navíc je pro ně velmi výhodné, že firma, která pronajímá tyto zdvihadla, se postará o veškerou dopravu, montáž a demontáž, což stavebníkům velmi ušetří práci a také peníze, které by musely být vynaloženy na zaučení při montážích a také za přepravu z místa na místo. Jednou z nejlepších možností a zárukou kvality jsou stavební výtahy GEDA.

Kromě výtahů si mohou pronajímat také pracovní plošiny, které většinou zvládnou nejen vertikální pohyb, ale také horizontální, což přináší jisté výhody oproti výtahům. S takovými přístroji bude práce probíhat snadněji a rychleji, než kdyby nebyly vůbec k dispozici.

Stavební výtahy Karásek Miloslav s.r.o. Miloslav Karásek
Holzova 2868/10
628 00 Brno
www.vytahy-stavebni.cz