Průlomová technologie pro izolační panely

Kingspan Insulated Panels představil nové izolační jádro IPN QuadCore, přinášející nejlepší tepelné, protipožární a environmentální parametry napříč všemi materiály s uzavřenou buněčnou strukturou. Jedná se o velmi výrazný počin v oblasti izolačních technologií. Kingspan QuadCore technologie umožňuje nejen úsporu nákladů, ale přispívá i ke zvýšení ochrany životního prostředí a je tak příslibem do budoucnosti, kde se snaží dosáhnout energeticky nulové náročnosti.

Součinitel tepelné vodivosti činí pouhých 0,018 W/mK, což představuje nejlepší hodnotu v oboru, a hodnota součinitele prostupu tepla U dosahuje pouhých 0,16 W/m2K. Jedná se tak až o 20% snižení zlepšení izolačního výkonu, který způsobuje úsporu až 14%.

IPN QuadCore je naprosto první materiál s uzavřenou buněčnou strukturou, který byl certifikován směrnicí FM 4882 pro použití i v prostorech, kde se nesmí objevit kouř. Dosahuje reakce na oheň třídy B-s1, d0 podle EN 13501-1, tedy nejnižších možných emisí kouře, a dosahuje požární odolnost až jednu hodinu a celistvosti konstrukce až čtyři hodiny podle EN 13501-2.

Izolační jádro typu IPN QuadCore má charakteristickou šedou barvu, na rozdíl od světle žlutého odstínu standardního jádra PIR společnosti Kingspan. Každý panel IPN QuadCore nabízí jako vůbec první na trhu 40letou záruku, která se vztahuje jak na konstrukční, tak tepelné vlastnosti. U budov tak lze garantovat dlouhodobé zachování počátečních tepelných a izolačních parametrů.

Zdroj: http://www.prumysl.cz/prulomova-technologie-pro-spickove-parametry-izolacnich-panelu/.