Školení požární ochrany- nikdy není radno podcenit prevenci

Požární bezpečnost je nedílnou součástí fungování firem i institucí. Znalost základních pravidel a preventivních opatření může v krizové situaci zachránit životy. Proto je školení požární ochrany ze zákona povinné pro všechny zaměstnance a správce budov, ve kterých se provádí pracovní činnosti a to bez ohledu na jejich pozici či délku trvání pracovního poměru.

Každá organizace je zkrátka povinna dbát na bezpečnost svých zaměstnanců a majetku, a jednou z klíčových oblastí je právě prevence požárů a správná reakce v případě jejich vzniku. Školení požární ochrany je proto nezbytným krokem k zajištění požární bezpečnosti v pracovním prostředí.

Co se na takovém školení dozvíte?

 • Práva a povinnosti v oblasti požární ochrany
 • Kategorizace požárního nebezpečí
 • Preventivní opatření proti vzniku požáru
 • Praktické postupy při hašení požáru a evakuaci
 • Seznámení se s evakuačním plánem
 • Zásady poskytování první pomoci

Pro koho je školení povinné?

 • Všichni zaměstnanci bez výjimky
 • Vedoucí zaměstnanci
 • Osoby, které se příležitostně zdržují na pracovišti (např. brigádníci, studenti)

Sankce za nesplnění povinnosti:

 • Požárně bezpečnostní kontrola může udělit pokutu až do výše 1 000 000 Kč
 • V případě závažného porušení hrozí i zastavení provozu

Brno-bozp.cz: Váš partner pro bezpečné pracoviště

Školení požární ochrany si můžete zajistit interně, ale existují také specializované školící organizace. Komplexní školící služby například nabízí Brno-bozp.cz. Nabídnout vám tedy mohou také školení požární ochrany, které je samozřejmě plně v souladu s platnou legislativou a zaměřuje se na praktické dovednosti.

Zkušený odborník vám zajistí:

 • Školení požární ochrany pro všechny typy pracovišť
 • Zpracování evakuačních plánů
 • Odborné poradenství v oblasti požární bezpečnosti
 • Pravidelné kontroly hasicích přístrojů a hydrantů
 • Pro více informací a nezávaznou kalkulaci můžete navštívit jejich webové stránky www.Brno-bozp.cz nebo je kontaktovat telefonicky.

Výhody externího školitele:

 • Odbornost a zkušenost: Školitelé se specializují na problematiku požární ochrany a disponují nejnovějšími informacemi.
 • Flexibilita: Školení probíhá v termínech a na místech dle požadavků klienta.
 • Praktická zaměřenost: Školení zahrnuje i praktické nácviky, které prověří znalosti účastníků.
 • Úspora času a financí: Není nutné vyčleňovat vlastního zaměstnance pro zajištění školení.

Nepodceňujte prevenci a investujte do bezpečnosti vašich zaměstnanců.

Fotografie