V Mohuči začali skladovat energii větru

Při přechodu z konvekčních zdrojů energie na obnovitelné zdroje energie, jako jsou vítr, voda a biomasa, dochází stále častěji k problémům s nestabilitou u elektrizačních soustav, kterou z velké části způsobují větrné elektrárny. Ty v 1. pololetí 2015 vyrobily v průměru asi 40,5 TWh elektřiny, což je o 39 % více než ve stejném období roku 2014. Přitom například v lednu stoupla produkce díky orkánům během bouří Elon a Felix na 10,40 TWh, v únoru ale klesla na 5,85 TWh (dle údajů Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme).

Německo má poměrně hodně větrných elektráren, které k tomuto problému přispívají. U moře, kde tyto elektrárny převážně jsou, poměrně často fouká, ale děje se tak i v noci, kdy není velká spotřeba energie. Elektrická energie tak putuje energetickou soustavou přes Českou republiku dále do Evropy, to ale velmi zatěžuje jednotlivé energetické soustavy. Neboť nejsou tak dobře stavěné, jako ty německé.

Pilotní projekt firem Stadtwerke Mainz AG, Siemens, Linde Group a vysoké školy Hochschule RheinMain v německé Mohuči byl uveden do provozu v Energiepark Mainz, který disponuje největším PEM elektrolyzérem na světě. Systém umožňuje přeměnit momentálně nadbytečnou elektřinu na vodík a „uskladnit“ ji tak k pozdějšímu použití. Němci doufají, že toto řešení bude budoucností energetiky.

Zdroj: http://www.prumysl.cz/v-mohuci-zacali-skladovat-energii-vetru/.