Co dělat, když běžná EUR nebo EPAL paleta nestačí?

Až do teď jste si při balení nebo skladování svých výrobků vystačili s klasickými rozměry dřevěné palety, které nabízí EUR či EPAL palety, ale nyní jste se dostali do úzkých. Potřebujete něco trochu anebo hodně jiného. Potřebujete palety na míru, které se od těch běžných liší v základních vlastnostech. Nejčastěji jde hlavně o rozměr.

Případů, kdy tradiční palety nevyhovují potřebám zákazníka, je mnoho a právě v ten okamžik se jeho pozornost obrací na atypické palety. Často jsou potřeba, pokud má společnost koncového odběratele třeba v Číně, kde panují odlišné standardy na rozměry palet. Podobně jsou na tom i firmy s klienty ve Spojených státech amerických, kam dodávají svoje zboží. Palety na míru mají ale taky svůj význam, pokud je samotný výrobek abnormálně veliký a pro manipulaci s ním je vyžadováno použití atypické palety, která musí produkt ne jen pojmout, ale také udržet.

Pokud je toto i váš případ, nezbývá vám než se obrátit na některého z výrobců atypických palet, jejichž podobu si může určit sám zákazník podle svých potřeb a účelů palety. Dobrá firma s vámi nejprve probere všechny potřebné atributy budoucí palety na míru. Zváží potřebnou životnost, váhu výrobku a tedy nosnost palety, její rozměry i použitý materiál. Po takovéto důkladné analýze vypracuje první nákresy a až po jejich schválení dojde na cenovou kalkulaci a samotnou výrobu.

Výroba palet vychází právě z potřeb zadavatele, kterému rádi pomohou již při navrhování budoucí palety na míru. Mohou se lišit dle vašich požadavků v následujících vlastnostech:

  • Rozměry palety, ale i rozměry jejich jednotlivých částí
  • Na paletě mohou být předmontovány různé fixační prvky
  • Jakost použitého materiálu
  • Manipulovatelnost
  • Špalková nebo trámková základna
  • Zpracování a ošetření použitého materiálu
  • Spojovací materiál jako jsou hřebíky nebo vruty