Gravitační úložiště může být budoucností energetiky

Ukládání energie

Běžný uživatel či spotřebitel energie nic takového řešit nemusí. Ale výrobci a distributoři energií se už mnoho let zamýšlejí nad tím, jak bude vypadat budoucnost energetiky. Trápí to odborníky, řeší to ministři. A nejde jen o Českou republiku. Většina vlád vyspělých zemí světa si klade otázku, jak řešit energetické výkyvy – neboli co dělat, když je elektřiny zrovna málo a spotřeba lidí rychle vzrůstá; a co dělat, když dojde k poklesu spotřeby a elektřiny je náhle víc, než lidé chtějí a potřebují. A tak se už dlouho hovoří a uvažuje o nějakém typu úložiště pro přebytečnou energii, odkud by se mohla v případě potřeby dolsova čerpat – a kam by se v opačném případě zase „odkládala“ na horší časy.

Vhodné české doly

Nápadů, jak to zrealizovat, existuje mnoho. Žádný ještě nedošel k reálnému zhmotnění, ale některé už mají dobře nakročeno. K těm úspěšnějším a velmi zajímavým patří myšlenka gravitačního úložiště. A princip je vlastně docela jednoduchý. Stačí vytvořit dostatečně hluboký vrt, do něhož by mohla být energie ukládána a držena tam pomocí gravitace, respektive velmi těžkého závaží.

Pokud by bylo potřeba využít ji, poměrně jednoduchým způsobem by mohla být zase předávána do sítě a poslána ke spotřebitelům. Je to geniální myšlenka a už proběhly první testy takového úložiště.

A nyní jsou jeho propagátoři a „vynálezci“ ve fázi hledání vhodného vrtu či vhodné hluboké jámy. A Česká republika je se svými stovky metrů hlubokými štolami a doly jedním z horkých favoritů pro vznik takového gravitačního úložiště.

Nápad z Anglie

Prototyp gravitačního úložiště už existuje. A zdá se, že by mohl do budoucna fungovat i v reálu. Najdeme ho v britském městě Edinburgh, kde tvůrci této myšlenky sestrojili první velké závaží pracující na principu gravitace. Při pohybu vzhůru uvolňuje elektřinu do sítě – a při pohybu směrem dolů ji naopak zase vyrábí. Přitom platí, že závaží klesá vždy, když je elektřiny málo a je potřeba vyrobit ji – a pokud je úložiště plné, tak závaží zase stoupá vzhůru a uvolňuje ji. Zkrátka, je to zcela prosté. Alespoň teoreticky.

Ačkoliv není jistě, jestli takovéto gravitační úložiště na elektřinu má šanci vzniknout v České republice, je pravděpodobné, že v některé zemi s vhodnou lokalitou bude vytvořeno. Ať už v současné podobě nebo vylepšené – je to totiž jedinečný nápad na obnovitelný zdroj energie. A právě obnovitelné zdroje energie jsou s ohledem na ekologii velmi horkým tématem dneška.

Přečtěte si také Správný výběr fotovoltaiky je klíčový nebo Umělá inteligence v průmyslu

Fotografie